Dekanın Mesajı

Mimarlık disiplininin alanları 20. Yüzyılda malzeme, teknoloji, felsefe ve toplumsal gelişmelerin içinden geçtiği devrimler yoluyla edinilen ve çizilen, kazanımların zorunlu kıldığı rotalarda ilerleyerek çok evrildi, çeşitlendi, derinleşti. 21. Yüzyıla girildiğinde Endüstri Devrimi’nin neden ve sonuçlarıyla kısmen hesaplaşan, İkinci Endüstri Devrimi’nin olanaklı kıldığı Teknolojik Yeniliklerle uyum sağlamaya çalışan Mimarlık alanının kültürel altyapısının yeniden oluşturulduğuna ve bu boyutların eğitim alt disiplinine de yansımaya başladığına tanıklık ediyoruz. Mimarlığı her zaman ayakta tutan şu soru ve yolaçtığı yanıtlar demeti, küresel dünyada da hiç bitmeyecek: ‘Nedir Mimarlık; Nedir Tasarım?’ 

TEDÜ Mimarlık Fakültesi, 2012 yılında Mimarlık Bölümü’ne ilk öğrencilerini aldığından beri, sakin ve kararlı adımlarla gelişiyor. Tasarım Pratiği, Tasarım Kültürü, Tasarım Politikaları alanlarının tümüyle de ilgilenen, geleceğin Türkiye coğrafyasını, kentlerini, kırsal yerleşimlerini, kentsel mekânlarını, ev içlerini dert edinen, onları yaratan ve onlarla düşünen; tasarlanmış nesnelerle daha yakından tanışmayı, onları yorumlamayı ve araştırmayı, onlara karşı eleştirel olmayı, onlarla yaşamayı hedefleyen her gencimizi Fakültemiz bölümlerine başvurmaya davet ediyoruz. Türkiye’nin giderek daha fazla gereksinim duyduğu tasarımcı gençlerimizin, toplumda yaratma cesaretine sahip bireyler olarak bir tasarım nesnesine tasarımcı+yaratıcı+eleştirmen+ düşünür+eğitimci kimliğiyle bakma becerisini kazanmaya, Fakültemizde onun öğrencisi olarak kenetlenmeye davet etmek istiyoruz. 

Küreselleşen dünyanın küçülmesi ve ulaşılabilir olmasının yanında, sorunlarının da bir o kadar artmasının arkasında, iletişim ve eğitim alanındaki sorunların yattığı bilinmektedir. TED Üniversitesi’nin genel kabulleriyle uyumlu olarak Fakültemizde öğrencilere öncelikle kendi yetenek ve becerilerinin farkına varacakları bir eğitim kurgulanmıştır. Şu anda sadece Mimarlık Bölümü ile eğitim veren Fakültemizde, 2016-2017 akademik yılından itibaren eğitim vermeye başlayacak olan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ile birlikte birinci sınıflarda bölümlerarası ortak müfredat uygulanacaktır. Eğitim, Araştırma ve Toplumsal Hizmet sacayağıyla kurum kültürünü geliştirmekte olan Mimarlık Fakültesi, bu alanlar arasındaki iletişimin süreklililiği ve geçirgenliği konularında da duyarlıdır. Sürekli gelişmekte olan Mimari Tasarım, Kent Tasarımı ve Ürün Tasarımı alanlarının küresel nüfus artışı çerçevesinde daha denetlenebilir kaynak kullanımı, daha öngörülebilir bir ortak gelecek yaşam ve daha nitelikli yaşama koşullarını gerçekleştirme arayışının sonucu olduğunu söylemek gerek. 

TEDÜ Mimarlık Fakültesi, ülkemizdeki diğer mimarlık eğitimi kurumlarından şu özellikleriyle ayrılıyor: Bireysel yetenek ve kimlikleri ortaya çıkarmaya verilen ayrıcalıklı önem; disiplin-içi ve disiplinler-arası kolektif çalışma zorunluluğu vurgusu; tasarım düşüncesi ve etiğinin birarada yoğrulduğu kavrayıcı yaklaşımları teşvik eden çalışma ortamları ve zihin açıklığı; yalnız problem çözmeye değil, problemin kendisi de dâhil olmak üzere tanımları ve kabulleri ortaya atıp tartmaya, alan yöneticiliği ve liderlik yapmaya özendiren bir eğitim koçluğu; yalnızca evrensel değil, yerel kaynaklara, düşünce öbekleri ve kuramsal yaklaşımlara, özellikle yerel sorunlar üzerinden yönlendirilecek evrensel bir eleştirel pozisyon kazandırma eğitimi… TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin bir şehir üniversitesi olması, öğrencilerini kendi hedef kitlesi olan bireyler, topluluklar ve toplumla içiçe bulundurma potansiyelini artırıyor; özellikle mesleki eğitim ve entelektüel gelişme hedefleri açısından konumunu paha biçilmez bir değere yükseltiyor. << Gençler! Bugün hayatın her kesimine yansımış olan başta Mimarlık alanı olmak üzere her türlü tasarım gereksinimi, buna yatkın ve becerileri bilenmiş, eğitimli, duyarlı, meslek etiği yüksek bireylerin hazırlanmasını zorunlu kılıyor. Çağdaş bir müfredatla, araştırmaya dayalı bir bilimsel eğitim ile kuramsal ve düşünsel pratiğin içiçe olduğu, gerçek ve ülkesel somut veri ve sorunlardan hareket eden bir eğitim anlayışı, TEDÜ Mimarlık Fakültesi’nin vazgeçilmez ilkelerini oluşturuyor. 

Bize katılın. Mimarlık pratiğinin gelecekteki düşünsel ve yaratıcı öznelerinden biri olun! <<

Prof. Dr. Ali Cengizkan
Mimarlık Fakültesi Dekanı