MİMARİ ÖNCÜLÜN YENİDEN KAVRAMSALLAŞTIRILMASI

Tarih: 
Perşembe, 04 Ağustos 2016
Başlangıç zamanı: 
14:00
Konum: 
G101

Dr. Heves Beşeli Özkoç

MİMARİ ÖNCÜLÜN YENİDEN KAVRAMSALLAŞTIRILMASI

Sunum, mimari öncül kavramına odaklanmaktadır. Mimari öncül tarih-ötesi bir kavram olarak yeniden kavramsallaştırıldığında mimari tasarım ve mimarlık eğitimi için bir araç olarak kullanılma potansiyelini barındırmaktadır. Mimari öncül, işlevsel problem çözümü için bir model olmanın ötesinde bilgi ve biçim üretimi için bir kaynak olarak görülmektedir. Bu çerçevede, mimari öncüllerin okunması salt bir çözümleme eylemi değil, yaratıcı ve üretici bir eylem olarak nitelendirilmektedir. Sunum, mimari öncülün tasarım sürecini başlatma potansiyeline değinecektir. Bu anlamda, mimari öncül tasarım eylemleri için bir katalizör olarak yeniden tanımlanacak ve tasarım eğitimine yansıma potansiyeli tartışılacaktır.