KORUMA: Geçmiş | Bugün | Gelecek Arasındaki Diyalog - Bildiri özeti son gönderim tarihi uzatıldı!

Gelen talepler üzerine, Sempozyum bildiri özeti son gönderim tarihi 10 Temmuz 2017 Pazartesi gününe uzatılmıştır.

ODTÜ Kültürel Mirası Koruma Lisansüstü Programı, TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi işbirliğiyle, Prof. Dr. Gönül Tankut anısına düzenlenen Koruma: GeçmişIBugünIGelecek Arasındaki Diyalog sempozyumu 26-27-28 Ekim 2017 tarihlerinde TED Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir.

Web Sitesi:https://www.korumasemp2017.org/

Etkinlik Linki: https://www.facebook.com/events/618810798320700/

Pazartesi, 5 Haziran, 2017 - 17:00