Ana içeriğe atla

Dekan'ın Mesajı

TED Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin misyonu eğitimde, araştırmada ve profesyonel alanda ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip bir mimarlık, planlama ve tasarım ekolünü,  TEDÜ ekolünü oluşturmaktır. Bölümlerimize göre değişiklik göstermekle beraber öğrencilerimizin ortak kazanımları arasında tasarımda yenilikçilik, analitik düşünme, bilgi temelli araştırma yapabilme, disiplinlerarası bilgiyi sentezleme, grafik sunum becerisi, küresel tasarım akımları üzerine bilgi, yerel kültür mirasına duyarlılık ve sürdürülebilirliği öncelikli bir tasarım olgusu olarak kavramayı sayabiliriz. Mimar, plancı ve tasarımcı mezunlarımızın profesyonel hayatlarında bu kazanımlarla ulusal ve uluslararası bağlamda öncü rol edinebilmelerini hedefliyoruz.

Fakültemizin vizyonu, lisans ve yüksek lisans programları ile tasarımın bütün ölçeklerini birbiriyle iletişim halinde eğitimde ve araştırmada kapsamaktır. Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık Çevre Tasarımı ve Şehir Bölge Planlama olmak üzere beş bölümümüzde geniş spektrumda bir tasarım eğitimi sunuyoruz.

Bölümlerimizin eğitim ve akademik çalışmalarının merkezinde proje stüdyoları konumlanır. Günümüz yükseköğretiminde bütün disiplinler için yeni yaklaşım olarak öne çıkarılan, bizim disiplinlerimiz için ise geçmişe dayanan, öğrencilerin bireysel ve grup halinde araştırma ve proje yaparak katılımına ve birbirinden öğrenmesine (peer-learning) dayalı tasarım eğitim modeli fakültemiz bölümlerinde en geniş haliyle benimsenmiş ve müfredatın eksenine yerleştirilmiştir. Açık düzende gerçekleşen stüdyo dersleri, jüriler ve sergiler vasıtasıyla ilgili öğrenciler kendi bölümleri dışında da kent ölçeğinden, binalara, iç mekâna, endüstriyel ürünlere ve görsel tasarım eserlerine farklı projeleri takip ederek tasarım vizyonlarını genişletme imkânı bulmaktadırlar. Öğrenci projelerini birer araştırma olarak görüyor, kurguluyor ve ilk kurulan bölümlerimizden başlayarak sonuçlarını kitap olarak yayınlıyoruz.

Deneyimli ve genç öğretim üyelerinden oluşan ödüllü projecilikten araştırmacılığa çeşitli akademik faaliyet alanlarında uzman kişilerden oluşan zengin bir kadroya sahibiz. Stüdyo derslerine önemli proje ofislerinden mimar, plancı ve tasarımcıları öğretim üyesi olarak dâhil ediyoruz.  Profesyonellerin deneyime dayalı katkılarını aktarmanın yanında öğrencilerimizin mesleki ağlarının bir başlangıcını eğitimleri sırasında kurmalarını sağlıyoruz. Güncel sorunlara yönelmiş konular üzerinden, proje yoluyla araştırmayı (research by design) lisans eğitiminden yüksek lisansa, eğitimden akademik araştırmaya ve üretime yerleştirmeye amaç ediniyoruz.

Eğitimimizi uluslararası kalite standartlarında vermek ve uluslararası bağlantılarımızı güçlendirmeye özel önem veriyoruz. Mimarlık Bölümümüz Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği (EAAE) üyesidir, 2023 yılında Mimarlık Akreditasyon Kurumu’ndan (MiAK) 6 yıllık (koşullu) akreditasyona hak kazanmıştır. Şehir ve Bölge Planlama Bölümümüz Avrupa Planlama Okulları Birliği (AESOP) üyesidir. Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı ve İç Mimarlık Çevre Tasarımı bölümlerimize yönelik olarak fakültemiz Küresel Sanat ve Tasarım Eğitimi Birliği (CUMULUS) üyeliğine kabul aşamasındadır. TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü, 2020-2023 yılları arasında Özbekistan AKFA Üniversitesi (2023 itibarıyla Central Asian University) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin kurulması ve müfredatının oluşturulmasında aktif rol almıştır.

Fakültemizi mimarlık, planlama ve tasarım alanlarında bir araştırma odağı haline getirme yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Bölümlerimiz araştırma alanlarını disiplin içinde ve disiplinlerarası başlıklarda tanımlıyorlar. Fakültemizde, sayısal tasarım ve sayısal beşeri bilimler (digital humanities), kent coğrafyası, kentsel tasarım, mimarlık ve kent tarihi, modern dönem yapı koruma, müze ve sergi tasarımı, aydınlatma, kullanıcı deneyimi tasarımı, görsel çalışmalar, kültür çalışmaları, yeni medya çalışmaları, iklim krizi ve sürdürülebilirlik, medikal tasarım ve tasarım eğitimi gibi özelleşmiş başlıklarda araştırma ve projeler yürütülmektedir.

Sizleri de TEDÜ mimarlık, planlama ve tasarım ekolünün paydaşı olmaya davet ediyoruz.

Prof. Dr. Namık Günay Erkal
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı